Participatiecoach RADAR

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het tussentijds rapport van het pilootproject van Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, investeert de FOD Volksgezondheid verder op de concrete implementatie van participatie van kinderen, jongeren en hun context in de netwerken geestelijke gezondheid […]