Projectmedewerker ervaringsdelen en participatie van kinderen en jongeren (x/v/m 50% VTE)

Projectomschrijving Het inzetten van ervaringsdelen en -deskundigheid bij volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren sterk aan het groeien. In andere sectoren (vb. armoedebestrijding) bestaat deze beweging al langer. Ervaringsdelen en -deskundigheid wordt ingezet om het bestaande zorgaanbod te verbeteren en ondersteuning te realiseren die dicht tegen de leefwereld van mensen aanleunt. Ook […]