Medewerker CROSSLINK (50%) – referent Het Jonge Kind (deeltijds vervangingscontract)

Met het programma Crosslink wil PANGG 0-18 de knowhow en kennis over het psychisch welbevinden van minderjarigen delen met andere professionals van de nulde lijn, de eerste lijn en andere sectoren. Door expertise over te brengen naar zij die dagelijks met jongeren werken, worden ook zij sterker in het opvangen van signalen. Zo kan er […]

Teamcoördinator RADAR Crosslink – 0,5 VTE – contract onbepaalde duur

Situering: RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Het is een samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar. RADAR bestaat […]