Ervaringswerker voor begeleiding patiëntenraden

OPZC Rekem zoekt ervaringswerker voor de begeleiding van patiëntenraden In het kader van herstelondersteunende en kwalitatieve zorg, is patiëntenparticipatie op alle niveaus essentieel in ons zorgcentrum. Als ervaringswerker bestaat jouw hoofdopdracht uit de begeleiding van de patiëntenraden. Tijdens deze patiëntenraden, die plaatsvinden op de zorgeenheden, wordt gesproken over de zorg- en dienstverlening van het zorgcentrum. […]