Stafmedewerker – ELZ regio Grimbergen

Functieomschrijving

De stafmedewerker Eerstelijnszone (ELZ) regio Grimbergen realiseert een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening in uitvoering van de missie, visie en opdrachten van de eerstelijnszone zoals beschreven in het beleidsplan en volgens de verwachtingen vanuit het Vlaamse decreet.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van het beleidsplan en voor het aansturen en opvolgen van het Dagelijks Bestuur, de werkgroepen en de concrete acties. Meer info kan je vinden op www.eerstelijnszone.be en www.vivel.be.

De stafmedewerker werkt voor het grootste deel van zijn/haar taakuitoefening autonoom en zelfstandig en rapporteert aan het Bestuursorgaan van de Eerstelijnszone.


Partners:

Intern:

 • de Zorgraad en de leden van het Bestuursorgaan;
 • de werkgroepen binnen het Bestuursorgaan;
 • het Dagelijks Bestuur van het Bestuursorgaan en zijn voorzitter

Extern:

 • de burgers binnen het werkgebied van de ELZ regio Grimbergen;
 • de verschillende welzijns-en gezondheidszorgactoren (professionals, organisaties, … ) inclusief de patiënten- en mantelzorgverenigingen en de lokale besturen;
 • andere netwerkstructuren in zorg en welzijn binnen de (bredere) regio van de ELZ(Regionale Zorgzone);
 • stafmedewerkers van de andere ELZ en regionale zorgplatformen;
 • VIVEL en zijn stafmedewerkers.

Kernresultaatsgebieden:

Coördineren van de activiteiten en acties van de ELZ regio Grimbergen

 • Hij/zij neemt initiatieven tot het welslagen van de projecten / taken die omschrevenzijn in het beleidsplan, zoals het leiden en opvolgen van werkgroepen, hetorganiseren van bijscholingen, het verspreiden van informatie (o.a. website ennieuwsbrief), …
 • Hij/zij werkt nauw samen met de welzijns-en zorgactoren binnen de ELZ.
 • Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de promotie en organisatie van demultidisciplinaire samenwerking tussen welzijns-en zorgactoren.

Coördineren van de verdere ontwikkeling van de ELZ regio Grimbergen

 • De stakeholders of de welzijns-en zorgactoren met elkaar in contact brengen,vergaderingen voorbereiden, leiden en opvolgen, navormingen organiseren.
 • Samen met alle stakeholders of de welzijns-en gezondheidszorgactoren in de regio eenbeleidsplan opstellen en projecten coördineren.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de communicatie over de projecten / taken van deELZ.
 • Hij/zij helpt mee aan de uitbouw van het netwerk door het opvolgen van verschillendeoverleggen met zorgverleners, partners, collega’s, Vlaamse overheid (VIVEL), …
 • Administratieve opvolging van de ELZ-werking (jaarverslag, financiële opvolging, …)

Kennis en competenties

Algemeen:

 • kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in de regio en de belendende sectoren (gehandicaptensector, jeugdzorg, …);
 • is contactvaardig, kan verbindend communiceren.
 • Hij/zij heeft ervaring met overleggen, presenteren, onderhandelen en het formuleren van adviezen.
 • Hij/zijhanteert een helder taalgebruik en heeft redactionele vaardigheden;
 • is gericht op het behalen van concrete resultaten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en opdrachten vande ELZ;
 • kan planmatig en efficiënt werken;
 • streeft ernaar de noden en behoeften van de netwerkpartners op een duidelijke manier in kaart te brengen;
 • kan vlot met de courante ICT-pakketten en software overweg;
 • volgt de evoluties op, in het welzijns-en zorglandschap.

Persoonlijk:

 • zelfstandig kunnen werken;
 • sporadisch avondwerk schrikt je niet af;
 • actieve belangstelling voor de (eerstelijns)gezondheidszorg;
 • een correcte deontologische ingesteldheid;
 • betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd zijn;
 • stressbestendig en een doorzetter zijn;
 • kunnen omgaan met verandering en vernieuwing;
 • mensen kunnen enthousiasmeren;
 • leergierig zijn;
 • in het bezit zijn van een wagen en rijbewijs B.

Diploma:

 • Hij/zij heeft een diploma hoger onderwijs (master of bachelor in een menswetenschappelijke richting of aanverwant).
 • Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.

Aanbod:

Verloning volgens de geldende barema’s in PC 331.

Overeenkomst: Voltijdse functie (38u/week) of deeltijds (minimum 0,8 VTE).

Opstart vanaf 1 juli 2020 en/of zo snel mogelijk.

Plaats van tewerkstelling zal in één van deze gemeentes binnen het werkingsgebied (Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Wemmel, Grimbergen) zijn, in combinatie met deeltijds thuiswerk.


CV en motivatiebrief digitaal te bezorgen aan elz.regio.grimbergen@gmail.com vóór 1 juli.

De sollicitatiegesprekken zullen in principe doorgaan in de eerste helft van juli.