Projectmedewerker Connect A deeltijds 0,5 VTE (0,4 VTE bespreekbaar)

contract bepaalde duur voor één jaar met kans op verlenging

Situering

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Het is een samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar. RADAR bestaat uit 7 verschillende programma’s/deelwerkingen: Crisis, Care, Connect 0-4, Connect 14-25, Crosslink, Ondersteuningsteam Jeugdhulp en Trajectcoördinatie. Meer info over RADAR vind je www.radar.be.

Binnen het programma Connect (vroegdetectie en –interventie van psychische problemen bij kinderen en jongeren) zijn we op zoek naar een projectmedewerker netwerkontwikkeling en competentiebevordering.

Functieomschrijving en -opdracht:

Als projectmedewerker faciliteer je de goede samenwerking tussen de vele bestaande en de nieuwe preventie-, vroegdetectie- en vroeginterventiewerkingen voor alle leeftijden (en in het bijzonder voor 5-13-jarigen) in Oost-Vlaanderen. Je werkt netwerk- en competentieversterkend voor deze werkingen en legt de basis voor een verdere continuering na het beëindigen van het project. In het programma Connect Oost-Vlaanderen wordt dit onderdeel ‘accent A’ genoemd.

De opdracht van de projectmedewerker Connect accent A is tweeledig:

1) Programma- en netwerkoverstijgend aan de slag gaan om de helderheid/toegankelijkheid en leesbaarheid van het (Oost-Vlaamse?) landschap geestelijke gezondheid te verhogen. Daartoe wordt voornamelijk vraaggestuurd gewerkt, door na te gaan op welke manier we onze partners uit verschillende sectoren kunnen helpen beter hun weg te vinden het in aanbod van de geestelijke gezondheid.

2) Continueren van bestaande goede praktijken in kader van promotie, preventie, vroegdetectie en -interventie, in samenwerking met structureel betrokken partners zoals regionale overlegplatformen huizen van het kind, regionale netwerken jeugdhulp en RADAR Crosslink.

Competentieprofiel

 • Je hebt een zelfreflecterende en constructieve attitude
 • Je bent een echte bruggenbouwer, je werkt verbindend
 • Je bent in staat om helder en open te communiceren
 • Je bent authentiek, empathisch, flexibel, stressbestendig
 • Je bent dynamisch, maar kan tegelijk je tempo aanpassen indien nodig
 • Je werkt doelgericht, zelfstandig en efficiënt
 • Je beschikt over ervaring en competenties betreffende preventie, vroegdetectie en -interventie én je bent zeer vertrouwd met het jeugdhulplandschap en de geestelijke gezondheidszorg
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie en rapportage.
 • Je kunt vlot overweg met courante informaticapakketten (Windows, MS Office, …)
 • Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met occasioneel avondwerk
 • Je beschikt over een masterdiploma menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

Wij bieden

 • Een contract bepaalde duur voor één jaar van 0,5 VTE (0,4 VTE is bespreekbaar) volgens paritair comité 330.04 voor gezondheidsinstellingen en -diensten;
 • Flexibele werkuren met stand- en glijtijden en uitzonderlijk avondwerk;
 • Een nauwe verbinding met team RADAR Crosslink;
 • Een uitnodigende en uitdagende werkcontext met standplaats in de prachtige Oude Abdij van Drongen
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Sollicitatieprocedure

Bijkomende info met betrekking tot het programma Connect A en de vacature kan worden opgevraagd bij Liesl Vereecke, huidig projectmedewerker Connect A (0491 56 96 54).

Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 naar carine.eeckhout@overlegplatformgg.be.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 25 januari.

Voor een overzicht van de vacature, zie Vacature projectmedewerker Connect A