Permanente vormingsmodule met getuigschrift – Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis

DOELSTELLING

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis beduidend hoger is dan in de algemene bevolking. Een diversiteit aan risicofactoren op bio medisch,psychologisch en sociaal vlak kan deze verhoogde kwetsbaarheid verklaren. De gedrags- en psychische problematiek bij deze doelgroep is complex, heeft specifieke uitingsvormen, en vergt een specifiek behandelingsaanbod.
De opleiding situeert zich op het snijpunt van de zorg voor personen met beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Ze wil hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperkingen/of autismespectrumstoornis, een gespecialiseerde vorming aanbieden om zich verder te bekwamen in de diagnostiek, begeleidingen behandeling van gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. De opleiding beoogt kennis, inzicht en vaardig heden bij te brengen om gedrags- en psychische problemen bij deze doelgroep tijdig te onderkennen, om in een brede beeld vorming zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften en om de begeleiding en behandeling adequaat af te stemmen op deze noden.

De opleiding omvat een theoretische en diagnostische module (27 u.), een modulebegeleiding en behandeling (42 u.), een module specifieke thema’s (15 u.) en een module supervisie (24 u.). De modules worden in één pakket aangeboden.

INITIATIEFNEMENDE FACULTEITEN

Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen en Faculteit Geneeskunde

VERANTWOORDELIJKEN

Faculteit PPW: Ilse Noens, Ilse.Noens@kuleuven.be
Faculteit Geneeskunde: Jean Steyaert, Jean.Steyaert@uzleuven.be
Administratieve ondersteuningen contactadres: Marleen Soers,Marleen.Soers@kuleuven.be

STUURGROEP

De opleiding wordt georganiseerd en aangestuurd door een stuurgroep met als leden: Johan De Groef, Dirk Hermans, Bea Maes, Ilse Noens, Jean Steyaert, Steve Oosterlinck, Annick Vogels, Eddy Weyts

TOELATINGSVOORWAARDEN

De opleiding richt zich op hulpverleners die reeds een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis in de context van de zorg voor personen met beperking, geestelijke gezondheidszorg of onderwijs.

Het kan gaan om professionele bachelors (verpleegkunde, sociaal werk, orthopedagogie, onderwijs, toegepaste psychologie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie) of om masters (pedagogiek, psychologie, geneeskunde, logopedie, bewegingswetenschappen, sociologie).
Er wordt aan de kandidaten gevraagd om een schriftelijke aanvraag en motivering te schrijven en deze te bezorgen voor 15 augustus 2021. Op basis van deze aanvragen worden de deelnemers geselecteerd. Er kan een toelatingsgesprek over wogen worden. De geselecteerde kandidaten ontvangen daarna meer gedetailleerde informatie over registratie en inschrijving.

LESGEVERS EN SUPERVISOREN

Kevin Baker, An Bauwens, Anne Bongaerts, Richard Cayenberghs, Jos De Backer,Erik De Belie, Johan De Groef, Astrid Denayer, Carla Ivens, Greet Lambrechts,Ilse Noens, Jonas Rooseleer, Wout Somers, Jean Steyaert, Steve Oosterlinck,Wilfried Peeters, Mark Vandeweerdt, Annick Vogels, Eddy Weyts

AANTAL STUDIE-UREN
108 uur gedurende het hele academiejaar.

LESDAGEN

De opleiding gaat door op donderdag, ongeveer tweewekelijks, gedurende het hele academiejaar. Voor 2021-2022, gelieve de lesdagen op de website (www.kuleuven.be/ggvhaut) te raadplegen.

LOCATIE

De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg.

GETUIGSCHRIFT
De evaluatie bestaat uit een schriftelijke en individuele paper, naar aanleiding van een concrete vraagstelling uit de praktijk, waarin de diverse inhouden van de opleiding verwerkt worden en waarin kritisch gereflecteerd wordt over deze inhouden. Studenten die minstens 15 lesdagen gevolgd hebben en wiens paperpositief beoordeeld werd, ontvangen een getuigschrift ‘permanente vorming geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis’.

PRIJS

2000 € • accreditering voor artsen is mogelijk

Geplaatst in Opleiding.