Participatiecoach RADAR

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) rond participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het tussentijds rapport van het pilootproject van Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, investeert de FOD Volksgezondheid verder op de concrete implementatie van participatie van kinderen, jongeren en hun context in de netwerken geestelijke gezondheid kinderen/jongeren en hun context (GGKJ-netwerken).

Vanuit RADAR onderschrijven we mee volgende uitgangspunten:

 • Kinderen, jongeren en hun context inspraak geven en hen betrekken bij beslissingen die voor hen van belang zijn, is een basisrecht.
 • Door kinderen, jongeren en hun context te zien als actieve deelnemers aan de zorg en door hen meer inspraak te geven, kan men betere, meer aangepaste antwoorden formuleren op zorgvragen en kan in het algemeen de toegankelijkheid, de kwaliteit en de doeltreffendheid van de GGZ
  1 verbeteren .
 • Het standpunt en de stem van kinderen en jongeren is even relevant en evenwaardig als dat van hun ouders, van (behandelende) hulpverleners en van beleidsmakers.

Tegelijkertijd vormt het strategisch doel “Regie van de cliënt- Cliënt aan het stuur” één van de speerpunten van het strategisch plan RADAR 2021-2024. Meer info hierover is terug te vinden via volgende link.

In nauwe samenwerking met de FOD Volksgezondheid wenst RADAR de effectieve participatie en actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg te versterken en te optimaliseren.

Bovendien willen we de bewustwording, de kennis en de toepassing van participatie van kinderen, jongeren en hun context bij alle betrokken actoren verbreden en uitbreiden.

Functieomschrijving

De participatiecoach werkt een concreet actieplan uit omtrent volgende thema’s:

 • Informatie over geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidsproblemen en het GGZ-aanbod op een kindvriendelijke en toegankelijke manier ter beschikking stellen t.a.v. kinderen, jongeren en hun context (incl. de respectievelijke verenigingen).
 • Acties die kinderen, jongeren en hun context aanmoedigen en ondersteunen in het uiten van hun mening bij overleg en besluitvorming die hun geestelijke gezondheid aan gaan.
 • Initiatieven die een actieve betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun context realiseren in de organisatie en besluitvorming van het GGKJ-netwerk waardoor zij op een actieve manier kunnen bijdragen aan de totstandkoming, de voortgang, de afronding én de evaluatie van een kindvriendelijke GGZ op:
  • Microniveau: kinderen, jongeren en hun context nemen deel aan de besluitvorming rond
   hun behandelverloop. (individueel hulpverleningstraject)
  • Mesoniveau: kinderen, jongeren en hun context worden actief betrokken in de
   organisatie van het hulpverleningsdesign, de geleverde zorg, de evaluatie en de feedback
   op de verleende zorg, hulp en diensten. (organisatie en netwerk)
  • Macroniveau: kinderen, jongeren en hun context krijgen een plaats en formuleren
   aanbevelingen t.a.v. de bevoegde beleidsinstanties.
 • Initiatieven die de bewustwording, de kennis en de toepassing van participatie van kinderen, jongeren en hun context bij de partners van het GGKJ-netwerk binnen het brede domein van de geestelijke gezondheid versterken.

De uitwerking van dit actieplan gebeurt in nauwe samenwerking met minstens volgende partners:

De participatiecoach maakt deel uit van het netwerkcomité RADAR en neemt deel aan de overlegmomenten van dit comité. Bovendien neemt de participatiecoach deel aan alle relevante overlegmomenten en activiteiten die de FOD Volksgezondheid organiseert.

Functieprofiel

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting
 • Je beschikt over de basisattitude om participatief te werken.
 • Je hebt affiniteit met de leefwereld van kinderen en jongeren en met het thema geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren en hun context
 • Je beschikt over een netwerkgerichte basishouding: open, positief, verbindend en ondersteunend,
  integer, flexibel, dynamisch en transparant
 • Je beschikt over de vaardigheden om projecten te beheren, (werk-)groepen te begeleiden,
  organisaties te ondersteunen
 • Je neemt initiatief, bent creatief en kan zelfstandig werken
 • Je kunt vlot en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook,
  Teams, …)
 • Je bent op korte termijn beschikbaar (vanaf 01/11/2021)
 • Je hebt een rijbewijs B en bent bereid je in de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen wanneer nodig

Wij bieden:

 • Een uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk
 • Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
 • Contract onbepaalde duur volgens barema’s
 • Standplaats: afhankelijk van de werkgever

RADAR gaat voluit voor gelijke kansen en beschouwt diversiteit als een meerwaarde. Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.


Sollicitatieprocedure

Voor bijkomende info met betrekking tot de inhoud van de vacature kan u terecht bij Liesl Vereecke (liesl.vereecke@overlegplatformgg.be of via 0491 56 96 54).

Solliciteren kan tot 30/09/2021. Gelieve uw CV en motivatiebrief te bezorgen via liesl.vereecke@overlegplatformgg.be. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 oktober.


Vacature participatiecoach (PDF)

Geplaatst in Vacature: Oost-Vlaanderen en getagd met , , .