INSPIRATIEDAG ‘Baanbrekend: samen tegen ongekwalificeerde uitstroom’ – 26 januari 2022

Dit thema kiezen we niet zomaar, maar liefst 11.5% van de Limburgse leerlingen verlaat de schoolbanken zonder diploma. Hierdoor krijgen we op dit moment binnen Limburg te maken met een grote groep vroegtijdige schoolverlaters zonder positief toekomstbeeld. Samen met jullie willen we hier verandering in brengen. Op deze dag willen we jullie inspireren om samen met ons aan de […]

Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie 19 november 2021 in Gent door Zorg en Gezondheid

We nodigen u graag uit voor de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie die zal plaatsvinden op vrijdag 19 november in Gent (10u-15.30u). Op deze conferentie wordt een voorstel van de nieuwe Gezondheidsdoelstelling Suïcidepreventie en het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie gepresenteerd, om richting te geven aan het Vlaams suïcidepreventiebeleid. Locatie en deelname U kan deze conferentie zowel fysiek als virtueel […]

Vroege ontwikkeling alle kansen geven – Train de trainer: IMH- en hulpverleningskennis delen

Inhoud: In deze vijfdaagse opleiding reiken we kennis aan en oefenen we met vaardigheden in het domein van kennis doorgeven betreffende IMH- en hulpverleningsthema’s omtrent (jonge) kinderen. Deze kennisoverdracht betreft zowel het mentalisatiebevorderend overleg omtrent casussen en vragen als het doorgeven van kennis over een afgebakend thema aan de hand van didactisch materiaal. Doelgroep en […]

Te Gek!? jaarcampagne “Wellicht”

Te Gek!? brengt het thema depressie voor het voetlicht en geeft inzicht in de complexiteit ervan, om zo depressie bespreekbaar te maken en stigmatisering en taboe tegen te gaan. Help jij mee om depressie te verlichten? 👉 www.wellicht.be / www.tegek.be

VLOGG Verbindingsdag (23/09): enkele sfeerbeelden

Op vrijdag 23 september 2021 hield het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid zijn eerste verbindingsdag na de fusie van de vijf provinciale overlegplatformen die nu samen het VLOGG vormen. Een verbindingsdag die al in 2020 had moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie meermaals werd uitgesteld. Het Overlegplatform zorgde voor de omkadering — een tot de verbeelding […]

Mindfulness Based Interventions

Tijdens individuele begeleiding staan inhoudelijke verhalen soms in de weg om te zakken ‘tot onder de waterlijn’. Mensen raken in emotie, verliezen zich in gedachten, vinden moeilijk verbinding met het lichaam, … . Er is geen werkelijke connectie meer met zichzelf waardoor de ervaring eerder troebel dan helder wordt beleefd. Wil je in jouw werkcontext […]

Campagne “Wellicht”: Te Gek!? brengt het thema depressie voor het voetlicht

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische problemen maar toch blijft de kennis over deze thematiek gering. Met de nieuwe jaarcampagne Wellicht wil Te Gek!?, in samenwerking met verschillende organisaties, bij de Vlaamse bevolking de kennis over depressie vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan, om zo deze problemen bespreekbaar te maken en […]