Opvoedkundigen (100%)

Het cluster forensische zorg staat sinds 2001 in voor de forensisch psychiatrische begeleiding en behandeling van geïnterneerden opgenomen in OPZC Rekem. Geïnterneerden zijn personen die delicten pleegden, maar omwille van de aanwezigheid van een psychiatrisch/psychisch probleem, niet verantwoordelijk gesteld konden/kunnen worden voor hun daden. De zorg voor geïnterneerden is heden ten dage aan een grote evolutie onderhevig. De Federale en Vlaamse Overheid investeren dan ook grote bedragen in forensische zorg. Hierdoor dan OPZC Rekem haar forensisch – psychiatrisch zorgaanbod voortdurend blijven ontwikkelen.

Het Forensisch Cluster van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem zoekt:

Opvoedkundigen (100%)

voor tewerkstelling op de diverse afdelingen voor personen met een forensisch-psychiatrische problematiek, waar behandeling zich voornamelijk richt op het verminderen van de kans op terugval in strafbaar gedrag.

Zorgprogramma:

 • Risicotaxatie en delictanalyse.
 • Behandeling van dynamische risicofactoren en eventuele niet-criminogene behoeften.
 • Inzetten van sterktes, talenten en mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk.
 • Streven, binnen de grenzen van recidiverisico en pathologie, naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op vlak van wonen, arbeid, vrije tijd en sociale contacten.
 • Functieomschrijving:

Je werkt als opvoedkundige binnen een multidisciplinair team, waarbinnen je volgende verantwoordelijkheden hebt:

Ten aanzien van patiënten en leefgroep:

 • Samen met je collega’s geef je vorm aan een groeibevorderend, orthopedagogisch, veilig leefklimaat, gericht op recidivepreventie.
 • Je zorgt voor een prettige sfeer, toont betrokkenheid en brengt structuur aan. Je maakt daarbij gebruik van de orthopedagogische grondvormen en ontwerpt en begeleidt voor verschillende ADL/HDL/levensdomeinen specifieke (ortho)(ped)agogische acties. Daarbij houd je rekening met de individuele noden van de patiënt en zijn eigenheid binnen de groep zodat hij zich gewaardeerd voelt en je stimuleert hem zoveel mogelijk dingen zelfstandig te doen.
 • Je staat in voor de dagdagelijkse begeleiding van de patiënten in de leefgroep bij sociale, huishoudelijke, zelfzorg-, educatieve en vrijetijdsactiviteiten.
 • Je stimuleert hen in hun zelfredzaamheid en zelfontplooiing en in het aanleren en oefenen van sociale en andere vaardigheden.
 • Je baseert je werk op de afdelingsvisie en op theoretisch onderbouwde, ethische, maatschappelijke en juridische kaders.
 • Als aandachtsopvoeder werk je mee aan het opstellen en uitvoeren van het individueel behandelplan, tracht de doelstellingen te verwezenlijken die daarin beschreven worden en volgt het verloop daarvan op.
 • Je maakt zorgvuldig gebruik van het EPD.

Ten aanzien van het team:

 • Je werkt goed samen en stemt af met je collega-begeleiders en met de teamleden van andere disciplines.
 • Je observeert en rapporteert alle relevante informatie, deelt je orthopedagogische kennis en je dagelijks ervaringen met de patiënt in het multidisciplinaire behandelteam.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen en behandelplanbesprekingen.
 • Je helpt mee nieuwe medewerkers in te werken en te ondersteunen.
 • Je draagt bij aan een positieve samenwerking, geeft en ontvangt feedback en komt afspraken na.
 • Je werkt mee aan de continuïteit van de dienstverlening via afspraken bij verlof, inspringen bij ziekte,…

Ten aanzien van de context van de patiënt:

 • Je zorgt mee voor het stimuleren en onderhouden van de contacten met een (prosociale) context.
 • Je helpt mee aan het onthaal van bezoekers aan de leefgroep.

Ten aanzien van de algemene afdelingswerking:

 • Je verricht een aantal organisatorische, administratieve en logistieke taken zoals : zorgen voor orde en netheid, sorteren van materialen, doen van bestellingen, zakgelden,…
 • Je neemt deel aan ad hoc overleg en aan eventuele bijzondere (tijdelijke) werkgroepen.

Functievereisten:

 • Je beschikt over een diploma graduaat/bachelor opvoedkunde en je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Je bent bereid in shiften te werken, alsook op weekends en feestdagen.
 • Je bent bereid mee te werken aan het optimaliseren van een leefgroep en zorgeenheid.
 • Je kan kwaliteitsvolle relaties aangaan met patiënten met een psychiatrische problematiek die een ernstig delict gepleegd hebben, waarbij vaak in combinatie andere problemen zoals psychose, verstoorde hechting, autisme voorkomen.
 • Je bent empathisch, respectvol, zorgzaam, enthousiast, echt, op samenwerking gericht en met waardering van de persoonlijke autonomie. Je bezit tegelijk structurerende vaardigheden: je bent een voorbeeldfunctie naar team en patiënten, kan bekrachtigen, bezit probleemoplossende vaardigheden, kan effectief grenzen aangeven.
 • Je kan verdragen dat vooruitgang traag of soms niet gebeurt.
 • Ervaring met patiënten met een forensisch statuut is zeker een pluspunt.
 • Je bent bereid tot professionele bijscholing. Je wil je verdiepen in theoretische modellen en methodieken zoals RNR, GLM, het sociaal-emotioneel ontwikkelingsmodel, oplossingsgericht coachen,… en kan deze integreren in je werk.
 • Je doet van nature aan zelfreflectie doen en bent bereid je eigen denken, handelen en voelen bespreekbaar te maken.
 • Je kan zelfstandig én in team functioneren, bent positief ingesteld, stressbestendig, kan relativeren en hebt humor, een open geest en een brede belangstelling.
 • Je kan collega ’s inspireren om opvoedkundige aspecten op te nemen in de zorg.
 • Je bezit doorzettingsvermogen en bent sterk in open communicatie maar respecteert ook het beroepsgeheim.
 • Je kan mondeling en schriftelijk ideeën, meningen en informatie in begrijpelijke en correcte taal gieten. Je hanteert hiervoor gepaste communicatiemiddelen.
 • Let op: indien je over een buitenlands diploma beschikt, dien je een gelijkstelling van je diploma voor België in je bezit te hebben.

Wij bieden:

 • Een voltijds vervangingscontract ( voor meer info over het contract mag u steeds contact opnemen met de contactpersonen.) .
 • Een boeiende en uitdagende functie met veel ruimte voor ontwikkeling en kans om mee te werken aan de uitbouw van een nieuwe zorgeenheid.
 • Een verloning op basis van je diploma (B151 of C111).

Info en kandidaturen:

Voor bijkomende informatie over de functie kan je contact opnemen met Pesout Kevin, Clustermanager Forensische zorg (089/22 24 02) of Stijnen Anja, hoofdverpleegkundige Forensische Zog ( 089/ 22 24 31 ).

Word je enthousiast bij het lezen van deze vacature?

Overtuig ons van jouw kwaliteiten en vaardigheden via jouw sollicitatiebrief. Hier zijn we heel benieuwd naar!

Bezorg uiterlijk 09/05/2021 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) jouw sollicitatiebrief, CV en kopie diploma met vermelding ‘vacature opvoedkundigen’ aan Inge Snoeks (vacature@opzcrekem.be) of stuur deze naar Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem t.a.v. Inge Snoeks – Dienst Personeelsbeheer – Daalbroekstraat 106 – 3621 Rekem.

De selectiegesprekken voor deze vacature zijn voorzien op donderdag 20 mei 2021 in de voormiddag (onder voorbehoud).

Je kan ook solliciteren via deze link.

 

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , .