Oproep: Lever een bijdrage aan het KOPP- verhaal in Vlaanderen

Oproep Getuigenissen

 

– Help, mijn broer/zus of ouder denkt aan zelfmoord!
– Depressie in al zijn aspecten: Te Gek?! campagne
– Beleving jonge mantelzorgers in beeld

 

Beste,

Het KOPP – thema leeft! Dat merken wij dit voorjaar vooral aan de vele vragen die we binnenkrijgen gericht aan jongeren (en hun ouders) om te getuigen.

We kunnen echter niet op alle vragen ingaan, dus selecteren we enkele projecten waarvan we inschatten dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het KOPP- verhaal in Vlaanderen.

In deze mail lijsten we 3 vragen op. We hopen op jouw medewerking om onderstaande oproepen mee te verspreiden en/of om mee jongeren te zoeken die willen getuigen.

Alvast hartelijk bedankt voor je input!

Warme groeten,
Kris en Katleen van het KOPP/KOAP-team,
Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Ps: kandidaten mogen contact opnemen met Familieplatform via kris.holemans@familieplatform.be.

 

 

Onderzoek naar de ervaringen en noden van kinderen en jongeren met een broer / zus of een ouder die suïcidale gedachten heeft.

Twee jaar geleden werd de website ‘Help mijn kind denkt aan zelfmoord’ gelanceerd (in samenwerking met Zelfmoord 1813), als antwoord op de noden van ouders.

Uit het werkveld klonk echter ook de vraag om de omgekeerde beweging te maken: wat zijn de noden van kinderen en jongeren wiens ouder of broer/zus suïcidale gedachten heeft?

We krijgen nu de kans om dit te onderzoeken:
het Kenniscentrum Gezinswetenschappen, onder leiding van Alexandre Reynders, krijgt projectmiddelen vanuit de Vlaamse Overheid, departement WVG, om dit onderzoek te voeren.

OPROEP:
Alexandre Reynders zoekt jongeren van 8 tot 25 jaar die een interview willen geven over hun noden betreffende suïcidale gedachten/suïcidaal gedrag van hun ouder.

Het onderzoek wordt opgevolgd en bijgestuurd door de stuurgroep met Ambrassade, Awel, VLESP, Expoo, brussenonderzoek Ugent, Familieplatform GG.

NA HET ONDERZOEK:
Eens het onderzoekluik is afgerond, zal er een tool ontwikkeld worden waar deze kinderen en jongeren terecht kunnen omtrent de suïcidale gedachten van hun ouder: dat kan een website worden, een app, een online traject, …

>>> Neem contact op met Familieplatform via kris.holemans@familieplatform.be.

 

 

Campagne TE Gek?! 2021-2022
Thema Depressie

De huidige campagne “Roes(t)” van Te Gek?! loopt stilaan op zijn einde terwijl de voorbereidingen voor de volgende campagne volop lopen. Familieplatform werkt mee aan deze campagne: we bieden inhoud over het belang van aandacht en zorg voor naasten en familie van iemand met een depressie. We zouden het namelijk fijn vinden dat het belang van naasten en kinderen van mensen met een depressie in deze campagne wordt meegenomen.

Dit zal niet alleen tot uiting komen op de infopagina’s van de website, maar ook via een podcast, korte ervaringsfilmpjes, en getuigenissen in de krant De Standaard. We willen depressie in al zijn aspecten tonen, zodat velen zich kunnen herkennen in 1 of meer verhalen.

We zijn op zoek naar drie soorten getuigenissen:

1. Voor krant De Standaard:

In de week voorafgaand aan de start van de campagne (week van 10 oktober), zal De Standaard elke dag een artikel publiceren over het thema Depressie van de Te Gek?! campagne. In de weekendkrant worden deze 5 artikels eveneens gebundeld in een mooie bijlage. Veerle Beel zal deze reeks schrijven en wilt het thema zo breed mogelijk aan bod laten komen.

We zoeken: duo’s, bv. koppels waarin een partner een depressie heeft, een ouder met depressie en zijn/haar kind, ouder van een kind met depressie, partner van iemand met depressie die wil delen over de kinderen en het gezinsleven, … We zoeken zowel mannen als vrouwen die met depressie worstelen.
Belangrijk voor deze getuigen: ze moeten met hun foto in de krant willen.

Voorziene datum: juli of september.

2. Voor de Podcast:

Om mensen met een depressie én hun naasten op een rustiger tempo ervaringsverhalen te bieden over depressie, zal ook een podcast gemaakt worden.

We zoeken: duo’s zoals partners, vrienden, ouder-kind en mensen in verschillende levensfasen, bv. een oudere persoon met depressie, iemand met jonge kinderen, een adolescent, …

Voorziene datum: eerste verhalen kunnen opgenomen worden einde juni, begin juli.

De podcast wordt gemaakt door Matthias Corneillie, medewerker bij Te Gek?! die al eerder ervaringsverhalen maakte via film en podcast.

2. Voor korte filmpjes:

Op de website van depressie-campagne van Te Gek?! willen we enkele korte filmpjes plaatsen die weergeven hoe het is om een depressie te hebben, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit naastenperspectief.

We zoeken: mensen met depressie en/of hun gezin of kind(eren). Elk filmpje zou bijvoorbeeld kunnen starten met ‘Voor mij betekent depressie….’

Voorziene datum: einde juni.

Deze filmpjes worden gemaakt door Kaat Van de Perre, een ervaren documentairemaker. Zij zal bijvoorbeeld ook een documentaire maken voor Canvas over kinderen met een depressie.

>>> Neem contact op met Familieplatform via kris.holemans@familieplatform.be.

 

 

Masterproef UGent:
beleving jonge mantelzorgers

Bieke Clijmans, studente aan de Universiteit van Gent, doet een masterproef omtrent jonge mantelzorgers, inclusief KOPP en KOAP. In het onderzoek wordt beeldmateriaal verzameld om een eerlijk beeld te schetsen van jonge mantelzorgers om zo de huidige generatie meer te sensibiliseren en bewust te maken.

Dit kan een heel tof project worden om vele jongeren op een laagdrempelige manier te bereiken!

OPROEP:
Bieke Clijmans zoekt jonge mantelzorgers tussen 8 en 24 jaar die een dag van hun leven in beeld willen brengen met hun eigen smartphone. Ze zoekt meer bepaald jongeren die naast hun gewone leven nog extra zorgtaken opnemen voor een familielid of vriend.

>>> Neem contact op met Familieplatform via kris.holemans@familieplatform.be. Of neem rechtstreeks contact op met Bieke Clijmans via bieke.clijmans@ugent.be.

 

 

Alvast hartelijk bedankt om mee een bijdrage te leveren aan het KOPP- verhaal in Vlaanderen!

Ps: kandidaten mogen contact opnemen met Familieplatform via kris.holemans@familieplatform.be.

 

Geplaatst in Oproep.