Oproep: deelnemers gezocht – Digibuddies Leuven

Hier is onze oproep om jongeren toe te leiden naar het Digibuddiesproject. dat van start gaat in de laatste week van mei 2021. Wie nog niet (helemaal) mee is, vindt onderaan een korte omschrijving.

Bekijk zeker ook deze informatie:

Wie zoeken wij? Profiel deelnemer Digibuddies

We zoeken 12 enthousiaste jongeren van 18 t.e.m. 30 jaar. Ze kennen de basis van de digitale wereld en hebben goesting om bij te leren, willen hun talenten verkennen en eens proeven van een stage bij een interessante partner. Ze willen zich graag nuttig inzetten voor anderen en denken tegelijk aan hun toekomst. Want de talenten en vaardigheden die ze tijdens dit project opdoen, maken hen sterker voor zowel de arbeidsmarkt als voor hun omgeving.  We willen jongeren bereiken die we langs de klassieke kanalen niet bereiken. We zoeken daarom in de eerste plaats naar jongeren met een leefloon, jongeren die niet werken en om een of andere reden momenteel nog niet kunnen werken.  Daarnaast stellen we het project ook open voor eerste generatie jongeren met een migratieachtergrond. De voorwaarde hier is dat ze voldoende Nederlands beheersen om de vormingen te. Begrijpen is belangrijk en zich verstaanbaar kunnen maken. Maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als je een enthousiaste kandidaat hebt die niet helemaal in dit plaatje past maar wel deze kans verdient volgens jou.

Wat verwachten wij van een toeleidingspartner?

  1. We rekenen op  jullie om op voorhand een goede inschatting te maken betreft het profiel van de jongeren. Dit is niet de expertise van LINC vzw.
    We hebben ook niet de menskracht om intakes te organiseren. Dus jullie expertise is mee bepalend voor een goede match.
  2. Tijdens het traject is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De jongeren regelmatig bevragen, het vuur mee warm houden en ons melden als er obstakels op de weg komen. Samen met de coaches en ons helpen jullie om de jongeren extra te omkaderen.
  3. Mocht jouw organisatie meerdere jongeren aanbrengen, dan is het zeker een goed idee om dit van elkaar te weten en de opvolging te centraliseren.

Hoe inschrijven?

Jongeren kunnen zich inschrijven via een link op deze pagina: linc-vzw.be/Digibuddies. Hier vinden ze de belangrijkste informatie over het project. We vinden het belangrijk dat ze er zelf voor kiezen en echt gemotiveerd zijn. Het is immers een engagement aan van 6 maanden. Daarom vragen we jullie om ze dit zelfstandig te laten invullen. Deze link mag gedeeld worden met kandidaten, partners en medewerkers. We kozen om de link niet openbaar te stellen maar via ervaren partners op zoek te gaan.

Heb jij coaches in huis? Profiel coach Digibuddies

Naast de toeleiding door jullie organisatie, zijn we ook op zoek naar coaches die tijdens het traject regelmatig aanwezig zijn. Een coach volgt 3 deelnemers op en neemt hen mee in dit avontuur  Mogelijk zijn er mensen binnen jullie organisatie die deze intensievere rol willen opnemen. Je vindt de profielomschrijving in de link hierboven.

Korte projectomschrijving:

Digibuddies is een intergenerationeel pilootproject van LINC vzw waarbij we in drie steden drie groepen van 12 jongvolwassenen een leertraject aanbieden. Deze Train the Trainer biedt hen een mediawijze onderdompeling. De wereld vandaag is in volle digitale transformatie en velen dreigen de boot te missen. Jongvolwassenen krijgen een stevige aanzet om mee te zijn in de digitale samenleving en leren anderen mee te trekken in het digitale bad.

Het traject duurt ongeveer 6 maanden en is opgedeeld in drie luiken:

  • In het eerste luik (mei-juni-juli) bieden we een startdag en 8 halve vormingsdagen. We versterken hen op drie kennisgebieden: digitale geletterdheid, mediawijsheid en kennis van de nieuwste digitale (r)evoluties en hun toepassingen.
  • Het tweede luik (juli-aug. 5 weken) noemen we de zomerschool. In de periode tussen de vormingsdagen en de stage, worden de jongeren begeleid en gecoacht tijdens de voorbereiding van de stage. Dit omvat onder andere ‘peer to peer’ begeleiding, korte webinars en een elevator pitch of digitaal portfolio van de stageopdracht.
  • In een derde luik (juli-nov.) bieden we een stageplaats aan. De focus ligt hier op e-inclusieve opdrachten en intergenerationele uitwisseling. We zoeken stageplaatsen waar de jongvolwassenen gedurende 5 dagen (of +- 30 uur) als digitaal ambassadeur aan de slag kunnen.
Geplaatst in Aankondiging.