Mobiele medewerker dubbeldiagnose – Ligant – 0,5 VTE – onbepaalde duur

Vacature hier in PDF te zien.

Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen &
jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid
kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met
een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids
vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant
nagestreefd. Deze vacature kadert binnen het Programma Care.
Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be

Werken binnen het mobiele team dubbeldiagnose
Wat?
Het mobiele team dubbeldiagnose van Ligant is er voor kinderen & jongeren met een
meervoudige en complexe problematiek vanuit een mentale beperking en een psychische
kwetsbaarheid.
In de indicatiestelling van het mobiele team dubbeldiagnose worden een aantal
basisprincipes gehanteerd: (a) de noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te
werken, (b) de complexiteit van de problematiek en het algemeen functioneren, (c) er is
sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste interventie vereist expertise
vanuit geestelijke gezondheidszorg en (d) de aanwezigheid van een mentale beperking.
Hoe?
Zorg op maat en continuïteit in de hulpverlening:
• Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren;
• Via het maken van verbindingen tussen verschillende fases en types;
• Het vormen van een dragend persoonlijk netwerk a.d.h.v. wrap-around ideologie:
door een versterkende netwerk uit te bouwen rond de cliënt, wordt er een
samenhangend zorgsysteem geïnstalleerd waarin professionelen en de context het
gezin steunen om een grip op het eigen leven te krijgen en/of te behouden;
• Door flexibiliteit in tijd en intensiteit in functie van ter nodig is. Als mobiele care
medewerker ben je flexibel inzetbaar en ben je bereid om op minder drukke
momenten ook ingeschakeld te worden in het mobiele crisisteam en vice versa;
• Door samen de afstemming te zoeken op het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau
van het kind of de jongere.

Waar?
Het programma care is provinciaal georiënteerd. Concreet vertaalt dit zich o.a. in een
provinciale aansturing door de verantwoordelijke artsen en het provinciaal delen van
expertise via intervisies (mobiele team).
De mobiele medewerkers worden gekoppeld aan antennes verspreid over de provincie.
Door de verankering aan de verschillende antennes worden reistijden beperkt en kan men
snel ter plaatse geraken.

Functievereisten
• Je hebt een master (psychologie of orthopedagogiek) of een bachelor in de sociale
wetenschappen (psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk,
orthopedagogie,…);
• Je hebt een goede kennis van kinderpsychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en
behandeling met specifieke expertise rond kinderen en jongeren met een
dubbeldiagnose of een grote affiniteit met deze doelgroep;
• Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren – ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor
kinderen en jongeren;
• Je hebt bij voorkeur een bijkomende therapieopleiding gedaan of hebt ervaring en kennis
in een psychotherapeutisch denkkader

Functieprofiel
• Je legt vlot contact met kinderen, jongeren met een complexe problematiek en hun
ouders:
• Je werkt graag samen met andere hulpverleners en kan je expertise en visie beklijvend
en duidelijk overbrengen;
• Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te
bewandelen;
• Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie;
• Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in
beweging te brengen wanneer nodig;
• Je beschikt over een wagen.

Praktische zaken
• Onmiddellijke indiensttreding;
• Antenne Hasselt als uitvalsbasis;
• Verloning volgens barema van de juridische werkgever.
Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze
opdracht, dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of – mail ontvangen, gericht aan:

Veerle Umans
netwerkcoördinator Ligant
M 0472 61 47 32
E veerle.umans@ligant.be

Solliciteer ten laatste op 21 mei 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV.
De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 1 juni 2021 vanaf 15u!

Geplaatst in Blog Posts, Vacature: Limburg, Vacatures.