Mobiele care medewerkers – Ligant – 50% – onbepaalde duur

Vacature hier in PDF te zien

Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen &
jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid
kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met
een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids vorm
te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant
nagestreefd. Deze vacature kadert binnen het Programma Care.
Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be

Werken binnen het mobiele Care Team
Wat?
Het mobiele Care Team van Ligant is er voor kinderen & jongeren met een meervoudige en
complexe problematiek
In de indicatiestelling van het mobiele Care Team worden een aantal basisprincipes
gehanteerd: (a) de noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken, (b) de
complexiteit van de problematiek, de ernst van het disfunctioneren en (c) er is sprake van een
psychische kwetsbaarheid en de gewenste interventie vereist expertise vanuit geestelijke
gezondheidszorg.

Hoe?
Zorg op maat en continuïteit in de hulpverlening:
• Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren
• Via het maken van verbindingen tussen verschillende fases en types
• Het vormen van een dragend persoonlijk netwerk a.d.h.v. wrap-around ideologie: door
een versterkende netwerk uit te bouwen rond de cliënt, wordt er een samenhangend
zorgsysteem geïnstalleerd waarin professionelen en de context het gezin steunen om
een grip op het eigen leven te krijgen en/of te behouden
• Door flexibiliteit in tijd en intensiteit in functie van ter nodig is. Als mobiele care
medewerker ben je flexibel inzetbaar en ben je bereid om op minder drukke momenten
ook ingeschakeld te worden in het mobiele crisis team en vice versa.

Waar?
Het programma care is provinciaal georiënteerd. Concreet vertaalt dit zich o.a. in een
provinciale aansturing door de verantwoordelijke artsen en het provinciaal delen van expertise
via intervisies (mobiele team).
De mobiele teams worden gekoppeld aan antennes verspreid over de provincie. Door de
verankering aan de verschillende antennes worden reistijden beperkt en kan men snel ter
plaatse geraken. We streven naar een aanbod waarin crisiszorg en langdurige zorg met
mekaar verweven kunnen worden.

Functievereisten
• Je hebt een master in de sociale wetenschappen (klinische psychologie of
(ortho)pedagogiek)of een bachelor in de sociale wetenschappen (psychiatrische
verpleegkunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie,…);
• Je hebt een goede kennis van kinderpsychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en
behandeling;
• Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren – ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor
kinderen en jongeren;
• Je hebt bij voorkeur een bijkomende therapieopleiding gedaan of hebt ervaring en kennis
in een psychotherapeutisch denkkader

Functieprofiel
• Je legt vlot contact met kinderen, jongeren met een complexe problematiek en hun ouders:
• Je werkt graag samen met andere hulpverleners en kan je expertise en visie beklijvend en
duidelijk overbrengen;
• Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te
bewandelen;
• Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie;
• Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en in
beweging te brengen wanneer nodig;
• Je kan een goed evenwicht bewaken tussen administratieve opdrachten en het werken
met de kinderen, jongeren en hun context;
• Je beschikt over een wagen.

Praktische zaken
• Onmiddellijke indiensttreding;
• Jobtime 0.5 VTE;
• Werkingsgebied Noord West Limburg;
• Verloning volgens barema van de juridische werkgever.
Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht,
dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of – mail ontvangen, gericht aan:
Veerle Umans
netwerkcoördinator Ligant
M 0472 61 47 32
E vacatures@ligant.be

Solliciteer ten laatste op 20 mei 2021. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV.
Indien je weerhouden wordt, ontvang je een uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek.
! De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 28 mei 2021 vanaf 13u !

Geplaatst in Vacature: Limburg, Vacatures en getagd met .