Medewerker CROSSLINK (50%) – referent Het Jonge Kind (deeltijds vervangingscontract)

Met het programma Crosslink wil PANGG 0-18 de knowhow en kennis over het psychisch welbevinden van minderjarigen delen met andere professionals van de nulde lijn, de eerste lijn en andere sectoren. Door expertise over te brengen naar zij die dagelijks met jongeren werken, worden ook zij sterker in het opvangen van signalen. Zo kan er sneller de juiste zorg worden aangereikt en/of kunnen jongeren langer binnen hun eigen leefomgeving verblijven.

Functieprofiel

 • Je hebt een bachelor of master diploma in één van volgende richtingen: sociaal werk,(ortho)pedagogie, psychologie, criminologie, sociologie, communicatiewetenschappen.
 • Je bent vlot in de omgang en beschikt over goede communicatievaardigheden.
 • Je kan mensen enthousiasmeren en verbinden.
 • Je hebt sterke plannings- en organisatievaardigheden.
 • Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect,
  gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners.
 • Kennis van het jeugdhulpverleningslandschap is een meerwaarde, in het bijzonder van het
  aanbod GGZ.
 • Je hebt affiniteit met volgende doelgroep: infants.

Takenpakket

 • Werkgroep IMH (Infant Mental Health): samenbrengen, agenda opmaken, voorzitten en verslag maken.
 • De visie IMH mee uitdragen naar het brede werkveld.
 • Acties m.b.t ‘Het Jonge Kind’ mee ondersteunen.
 • Opvolging Implementatie Train de Trainer IMH.
 • Link met de Perinatale Zorgnetwerken onderhouden en verder uitbouwen.
 • Organisatie en opvolging Casusoverleg Jong Kind en Context.
 • (Digitale) kenniskringen actueel houden: overzicht houden m.b.t. intervisies, literatuur, methodieken, opleidingen,…
 • Interprovinciaal overleg ‘Het Jonge Kind’.
 • Overkoepelende taken Crosslink: tweewekelijks teamoverleg, permanentie en ondersteuning Wegwijzer Jeugdhulp, bekendmaking Crosslink.
 • Mogelijke extra taken binnen volgende projecten: Vreemdgaan-Wisselleren en verdere digitalisering van onze werking.

Deze taken worden uitgevoerd in samenspraak met het team Crosslink en de programmaverantwoordelijke. Er is een periode van inwerking en overdracht voorzien. Tijdens de maand januari 2021 zal de huidige referent ‘Het Jonge Kind’ nog werkzaam zijn.

Gezien de huidige coronamaatregelen werkt het Crosslinkteam vooral van thuis uit. We proberen wel voldoende verbinding te behouden.

Aanbod

 • Een unieke en uitdagende functie binnen de verdere uitbouw en opvolging van het thema Het Jonge Kind in het kader van het programma Crosslink.
 • Deeltijdse tewerkstelling (50%) bij CGG De Pont.
 • Vervangingscontract mogelijk van 1/1/2021 tot en met 30/6/2021. Effectieve startdatum in onderling overleg te bepalen.
 • Verloning volgens de gangbare CGG loonbarema’s.

Bijkomende informatie over het netwerk en het programma Crosslink vind je op de website www.pangg0-18.be of kan je opvragen bij Kristel Pepermans, Programmaverantwoordelijke Crosslink, kristel.pepermans@pangg0-18.be

Meer informatie omtrent de functie ‘Referent Het Jonge Kind’ kan je verkrijgen bij Annelien Stuyck,
annelien.stuyck@pangg0-18.be


Interesse?

Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail, met vermelding ‘Referent Het Jonge Kind’ naar Kristel Pepermans (kristel.pepermans@pangg0-18.be en crosslink@pangg0-18.be ) tegen uiterlijk 4/12/2020.

De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op maandag 7/12/2020 voormiddag of vrijdag 11/12/2020 voormiddag. Deze zullen digitaal doorgaan.