KLINISCH PSYCHOLOOG m/v

Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, met een vestiging in Genk en Melveren, is een ziekenhuisassociatie van 34 erkende plaatsen dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en Noorderhart Mariaziekenhuis. We geloven een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en hun context door vroeg en gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en oriëntatie, (urgente) crisisinterventie, vroegdetectie en transitie van de zorg dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. Gedreven door de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma voor kinderen en jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met onze netwerkpartners binnen Ligant en het IROJ.

KPC breidt uit. Voor het multidisciplinaire team van de crisis -en urgentiewerking voor jongeren, die zowel residentieel, als semi- residentieel, als mobiel en ambulant werkt, zijn we op zoek naar minimum één KLINISCH PSYCHOLOOG m/v
Master in de klinische psychologie, optie kinderen en jongeren.

Contract onbepaalde duur – jobtime 80% tot 100% – verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen aangevuld met maaltijdcheques – relevante anciënniteit wordt overgenomen – sterke multidisciplinaire werking – KPC investeert in een lerende organisatiecultuur waar op voet van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt en geniet van een stabiele medewerkersgroep.

  • Je studeerde af als master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. Minimum 2 jaar ervaring in het werken met jongeren èn een psychotherapeutische opleiding versterken jouw kandidatuur. In de overtuiging dat crisissen inherent zijn aan het leven, zet je graag mee de schouders onder kwaliteitsvolle crisiszorg en kortdurende behandeling.
  • Als klinisch psycholoog-dossiercoördinator help je jongeren, hun ouders en context om hun specifieke hulpvraag en mogelijkheden te verhelderen. In samenwerking met de collega’s in het netwerk en in het multidisciplinaire team slaag je erin hen, op een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte manier, aan te zetten tot inzicht en empowerment. Vanuit een concrete hulpvraag werk je aan een veiligheidsbeleid en therapeutische doelstellingen. Participatief werken en in die zin rekening houden met de keuze, het tempo van de jongere en de ouders is voor jou de evidentie zelve. Naast de dossiercoördinatie verzorg je een individueel therapeutisch aanbod en/of groepsaanbod in het weekprogramma van de jongeren, waarbij je zowel ervaringsgericht, lichaamsgericht en creatief wil (leren) werken. Uit een complexe hoeveelheid van gegevens kan je de kern en verbanden overbrengen in team en deze zowel mondeling als schriftelijk rapporteren.
  • Je neemt een flexibele, open en pro-actieve houding aan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Je beschikt over de nodige draagkracht, persoonlijk leiderschap en zin voor initiatief om telkens weer in teamverband en in het netwerk op zoek te gaan naar goede zorgafstemming. Je kan aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te geven. Door gericht en professioneel feedback te geven en te ontvangen, werk je constructief mee aan de effectiviteit van het samenwerken.

Voel jij je aangesproken? Graag eerst meer weten? Consulteer de website en/of contacteer Nathalie Nguemze, directeur zorgorganisatie 089/325959.
Kandidaten versturen hun cv èn gemotiveerd schrijven uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 via het onlineformulier op
de website www.kpc-genk.be. Een eerste selectie gebeurt op basis sollicitatiebrieven en CV. Het eerste
selectiegesprek is gepland op maandag 31 mei. Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk.

Voor een volledig overzicht van de vacature, zie 2021-0421_vacature PSYCHOLOOG crisis- en urgentiewerking (003)

Geplaatst in Vacature: Limburg en getagd met , .