Hoofdverpleegkundige SP – Doelgroep Ouderen (M.C. St.-Jozef, Limburg)

Hoofdverpleegkundige SP (M/V)
Doelgroep Ouderen

100%, onbepaalde duur

Link naar vacature

Binnen een voortdurend veranderend GGZ-landschap profileert het Medisch Centrum St.-Jozef zich als een expertisecentrum in de GGZ waarbij we tevens sterk inzetten op vermaatschappelijking van zorg en zoeken naar provinciale afstemming van het GGZ-aanbod. Competente, contente medewerkers alsook de systematische verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid beschouwen we hierbij als strategische prioriteiten.
Momenteel zijn we op zoek naar een hoofdverpleegkundige voor de zorgeenheid SP. Zorgeenheid SP (20 bedden) is een gespecialiseerde zorgeenheid voor de kortdurende behandeling van de ‘oudere’ zorgvrager met cognitieve problemen. Er  wordt veel belang gehecht aan interdisciplinair werken en het leveren van zorg op maat.

Jobinhoud

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de activiteit binnen de zorgeenheid. Je geeft leiding aan het interdisciplinaire team. Je bent verantwoordelijke voor het beheer van de toegewezen (personeels)middelen en schept samen met het beleidsteam (arts en beleidspsycholoog) de voorwaarden voor kwalitatieve patiëntenzorg, waarbij opleiding, ontwikkeling en communicatie centraal staan.
Als hoofdverpleegkundige voer je jouw taak uit onder leiding van de zorgmanager. In nauw overleg met de arts verbonden aan de zorgeenheid, en de zorgmanager, vertaal je de strategische doelstellingen
en prioriteiten van het ziekenhuis en de doelgroep naar de eigen zorgeenheid.

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken:

 • Vertalen strategische visie van ziekenhuis en doelgroep naar niveau zorgeenheid:
  •  Evalueren en indien nodig (her)formuleren visie van de zorgeenheid,
  • Beleidsdoelstellingen afstemmen op de visie, helder (SMART) formuleren en opvolgen,
  • Opmaak en opvolging jaaractieplan,
  • Sturen aan de hand van indicatoren.
 •  Beheer en optimalisatie op vlak van:
  • Medewerkers: toegekend FTE, opmaak uurrooster, sollicitatie-, coachings- en beoordelingsgesprekken, VTObeleid, bewaken van de werk-privébalans bij het team,
  • Patiëntenstromen: aanmeldingen, opnames, transfers en ontslagen,
  • Infrastructuur: lokalen, apparatuur, ….
 • Coachen van medewerkers met het oog op:
  • Verhogen van kennis en vaardigheden,
  • Streven naar hoogwaardige professionaliteit gekoppeld aan een mensgerichte benadering; dit zowel t.a.v. de patiënten als hun context.
 •  Interne en externe communicatie m.b.t. patiënten en medewerkers.
 • Aftoetsen van geboden zorg aan diverse indicatoren (o.m. patiëntenrechten).
 • Aansturen en begeleiden van veranderingen in het kader van nieuwe ontwikkelingen in de GGZ en de Ouderenzorg.
 • Een actieve rol spelen binnen het netwerk van de Ouderenzorg en –psychiatrie.

Wij vragen

 •  Je hebt een diploma Bachelor in de (psychiatrische en/of geriatrische) Verpleegkunde, aangevuld met een opleiding leiding geven (banaba zorgmanagement, master verpleegkunde of master in management en beleid in de gezondheidszorg) of je bent bereid om deze opleiding op korte termijn aan te vatten.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je bent een enthousiast en dynamisch persoon.
 • Je toont initiatief door te anticiperen op kansen, nieuwe situaties en problemen.
 • Je durft beslissingen te nemen alsook over te gaan tot actie.
 • Je kan medewerkers op een stimulerende, rustige wijze motiveren, richting geven, sturen en begeleiden.
 • Je gaat adequaat in op weerstanden en je overbrugt tegenstellingen.

Pas jij in ons plaatje?

 • Je staat open voor verandering.
 • Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten en hun context, als naar medewerkers en collega’s.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
 • Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding.
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd.
 • Je doet aan zelfreflectie en stelt je eigen functioneren continu in vraag, en probeert dit te optimaliseren. Je maak hierbij gebruik van de aangeboden hulp en feedback

Wij bieden

Wij zijn een NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente medewerkers’.
Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel ruimte is voor eigen
initiatief en dit tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Bijkomende inlichtingen?

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Jan Trap, zorgmanager doelgroep Ouderen (089/50.90.17) of jan.trap@mc-st-jozef.be

Interesse?

Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk tegen 16 augustus via mail toe te komen ter attentie van de heer Jan Neven, HR Manager (jan.neven@mc-st-jozef.be).
Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.