Toelichting van het wettelijk kader bewindvoering

Online

Er zijn in de samenleving mensen die het moeilijk hebben met het beheer van hun financiën. Zo kunnen ook personen met een psychische kwetsbaarheid met deze problemen geconfronteerd worden. De wetgever voorziet voor deze mensen mogelijke oplossingen waaronder de zorgvolmacht en bewindvoering. Bewindvoering is een gerechtelijke maatregel waarbij iemand onbekwaam wordt verklaard voor het stellen […]

12€