Minding the Gap – het soms hobbelige parcours naar volwassenheid

Antwerpen - Filmhuis Klappei Klappeistraat 2, Antwerpen

Drie middelbare schoolvrienden groeien op in het hart van de Amerikaanse Rust Belt. Wie hier opgroeit, kijkt meestal uit op een toekomst van werkloosheid, armoede, verslaving en geweld. Drie vrienden vinden een uitlaatklep in het skateboarden. Een van hen, Liu Bing, filmt al hun avonturen en registreert hoe ze onverbiddelijk tot volwassenheid worden veroordeeld: werk […]

Aankondiging Familie Impact!

Je bent familie of naaste van een persoon met een psychische kwetsbaarheid en wil je stem laten horen in de aanpak van geestelijke gezondheid door organisaties en overheden. Maar je weet niet hoe? Of je laat al van je horen aan overlegtafels, in werkgroepen, bij adviesraden... maar zoekt uitwisseling met andere familie en naasten? Similes […]

Seminarie ‘Tegenoverdracht’

Online

Graag nodigen we jullie hierbij uit voor het volgende seminarie Psychiatrie dat zal doorgaan op woensdag 8 december 2021. Gelieve vooraf in te schrijven via het secretariaat Psychiatrie: psychiatrie@uzbrussel.be   Tegenoverdracht Mevr. THAïS GOESSENS (psychologe Pijnkliniek UZ Brussel, psychoanalytisch therapeut)     Waar en wanneer: Woensdag 8 december Online via TEAMS (beperkte plaatsen in de […]

Lunchen met justitie ‘De SM-rechters (sociale mediarechters): Getweet, geshare en gelike door magistraten, een wenselijke wereldwijsheid of gevaarlijke trend?’

Faculteit Rechtsgeleerdheid De Valk - Auditorium DV3-01.19 Tiensestraat 41, Leuven

Op donderdag 9 december 2021 van 12.15u - 14u vindt er weer een 'lunchen met justitie' plaats: "De SM-rechters (sociale mediarechters): Getweet, geshare en gelike door magistraten, een wenselijke wereldwijsheid of gevaarlijke trend?    Locatie: Faculteit Rechtsgeleerdheid De Valk - Auditorium DV3-01.19 - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven De themalunch kan ook online worden gevolgd op de webpagina […]

Webinar ‘Iedereen is arbeidsgeschikt’

Online

WEBINAR Iedereen is arbeidsgeschikt 9 december 2021 20:15-21:30 Voor wie lange tijd ziek was, is een terugkeer naar de arbeidsmarkt allerminst evident. Nochtans is werk vaak een onderdeel van het herstelproces. Artsen hebben daarin een cruciale rol. Deelnemen aan dit webinar is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Accreditatie voor de rubriek 'ethiek en economie' is […]

Transculturele psychiatrie en psychotherapie

Kortenberg - UPC KU Leuven auditorium Leuvensesteenweg 517, Kortenberg, Vlaams-Brabant

Programma: Hoe verlaag je de drempel voor mensen met een migratieachtergrond om gepaste geestelijke gezondheidszorg te krijgen? Culturele factoren beïnvloeden diverse aspecten van geestelijke gezondheidszorg: de toegankelijkheid van zorg, de ziekte-ervaring en de zorgvraag. Taalbarrière, beschikbaarheid van geschikte tolken en stigma spelen een belangrijke rol, maar ook onze competenties om culturele verschillen te begrijpen, bepalen hoe […]

Digitale studiedag: ‘Wie beslist? Enkele ethische thema’s (juridisch) gekaderd’

Online

Ouders, brussen, zorgverleners, voorzieningen, … die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap worden vroeg of laat geconfronteerd met complexe, ethische vragen: • Kan ik mijn dochter anticonceptie toedienen of kan een voorziening verplichten dat hun bewoners anticonceptie nemen? Mag ik mijn zoon laten steriliseren? Wie mag beslissen over een ingrijpende […]

45€ – 85€

Congres psychosociale determinanten van geestelijke gezondheid van het jonge kind

VAC Gent Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent

De Forumgroep intersectorale trajecten voor jonge kinderen organiseert ism het IROJ OVL en het Oost-Vlaams netwerk Radar een 3daags congres door en voor de partners uit de Federale Geestelijke Gezondheidszorg en de Vlaamse jeugdhulp. Doel is om krachten, kennis en ervaringen te bundelen en de samenwerking te versterken tussen de verschillende partners die met jonge […]

150€

Ontmoetingsevent voor werkgevers uit de social profit & werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Provinciehuis Leuven Provincieplein 1, Leuven

Kom jij ook naar het ontmoetingsevent ‘Onbeperkt talent?’ Iedereen die wil & kan werken in de social profit moet kansen krijgen om effectief aan de slag te gaan. Het project Onbeperkt Talent wil dan ook meer personen met een arbeidsbeperking toeleiden naar reguliere tewerkstelling in de social-profitsector. VIVO, Verso & GTB organiseren hiertoe 2 ontmoetingsevenementen […]