Eerstelijnspsycholoog – CGG Andante (vervangingscontract)

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ANDANTE zoekt een eerstelijnspsycholoog (38u/week– vervangingscontract) met diploma master klinische psychologie (optie kinderen en jongeren).

In het kader van het samenwerkingsverband één gezin één plan stad Antwerpen vult Andante een halftijdse eerstelijnspsychologische functie in. Deze functie wordt aangevuld met een halftijdse functie in het jeugdteam Berchem om een vlotte doorstroom en afstemming met de reguliere werking te verzekeren.


Taakomschrijving:

De ELPF detecteert psychische problemen en verstrekt laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Waar nodig schakelt de ELP naar meer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Meer concreet zijn de taken:

 • Ondersteunen van partners in het samenwerkingsverband bij het detecteren van psychologische- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren zodat deze sneller herkend en aangepakt worden.
 • Op verwijzing van de partners van het samenwerkingsverband de aanwezigheid van psychische problemen bij kinderen en jongeren inschatten. Het gaat om inschattingsgesprekken met kinderen, jongeren, ouders en niet om uitvoerige diagnostiek.
 • Kortdurende psychologische begeleiding van milde tot matige psychische problemen en dit vanuit een kracht- en ontwikkelingsgerichte, kortdurende, probleemoplossende en motiverende werkwijze.
 • Bij ernstige of complexere psychische problemen doorverwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

in jeugdteam Berchem;

 • Begeleiding van kinderen en jongeren (en hun context) met complexe psychische, psychiatrische – of ontwikkelingsproblemen in samenwerking met het cliëntsysteem.
 • Vraagverheldering door middel van orïenteringsgesprekken met aangemelde cliëntsystemen.
 • Het takenpakket wordt opgenomen in samenwerking met andere leden van het
  multidisciplinaire team.

Functievereisten:

 • Master in de Psychologie, (optie klinische psychologie, specialisatie kinderen & jongeren).
 • Grondige kennis van psychopathologie en detectie en van psychische problemen.
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. het in kaart brengen van problemen, krachten en doelen i.s.m. met het ruimere cliëntsysteem (vraagverheldering).
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. opmaak van een behandelplan, doelgericht werken, en evaluatie van begeleiding en de samenwerkingsrelatie
 • Kennis en vaardigheden in het kortdurend en krachtgericht werken met kinderen en jongeren en gezinnen.
 • Kennis en ervaring met psycho-educatie.
 • Kennis van de sociale kaart in de regio en kan een positieve samenwerking bewerkstelligen met de partners.
 • Kennis en ervaring in het cultuursensitief werken.
 • Opleiding tot eerstelijnspsycholoog (of therapie-opleiding, bij voorkeur gedragstherapie) afgerond strekt tot aanbeveling.
 • Bereidheid tot het werken op woensdagnamiddag en enkele avonduren.

Aanbod:

 • Een bediendecontract van 38 uur/week van bepaalde duur, vanaf juli/augustus tot 31/12/2020.
 • Verloning volgens barema 1.80 van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Een boeiende en ondersteunende werkomgeving waarin waarden als empowerment,
  kwaliteit en flexibiliteit een belangrijke rol spelen.

Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief en curriculum vitae voor 1 juli 2020 naar Dirk Kaethoven, adjunct directeur jeugd: dirk.kaethoven@andante.be.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op dinsdag 7 juli vanaf 13 uur.


CGG Andante • Herculusstraat 17 • 2600 Berchem • Tel. 03/270.37.77