Diverse vacatures voor module kinder- en jeugdpsychiatrische daghospitalisatie (Genk, Limburg)

Het zorgaanbod van het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren, Ligant, breidt uit met een nieuwe module kinder- en jeugdpsychiatrische daghospitalisatie (7k) van KPC Genk vzw.

We zijn op zoek naar een

Teamcoördinator
Psycholoog
Ergotherapeut of creatief therapeut
Psychomotorisch therapeut
Psychiatrisch verpleegkundige/Opvoedkundige

Het associatieziekenhuis KPC Genk vzw breidt haar ziekenhuisactiviteiten uit. Dankzij de inbreng van het algemeen Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het psychiatrisch ziekenhuis Asster te Sint-Truiden worden er voor het einde van 2020 nog 7 plaatsen extra gecreëerd voor daghospitalisatie van kinderen en jongeren met een verhoogde psychische kwetsbaarheid. In afwachting van de opstart van een tweede vestiging voor KPC op de campus van Noorderhart Maria Ziekenhuis te Pelt in de loop van 2023, wordt deze extra module voor daghospitalisatie (7k) georganiseerd op de campus van Asster te Sint-Truiden (campus Melveren). Voor deze tijdelijk werking slaan KPC Genk vzw, Psychiatrisch Ziekenhuis Asster en de netwerkcoördinatie van Ligant de handen in elkaar.

Wat?

De module voorziet een zorgaanbod van maandag tot en met vrijdag en kan dagelijks hulp bieden aan maximum 7 psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. We richten ons tot kinderen en jongeren die nood hebben aan intensievere zorg en ondersteuning maar nog in hun context verblijven.
Gedreven door de netwerk- en contextgedachte wordt daarbij actief afgestemd met onze partners in de zorg en de ouders in bijzonder. Door eclectisch en integratief te werken, willen we zo goed mogelijk aansluiten op de belevingswereld van de kinderen/jongeren binnen hun eigen (culturele) leefomgeving, bij hun noden en behoeften. We willen ons tegelijk richten op het zichtbaar maken en versterken van hun krachten, het vergroten van hun zelfoplossend vermogen, het bevorderen van hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid.
We kijken ernaar uit de concrete inhoud verder vorm te geven, éénmaal het multidisciplinaire team is samengesteld.

Praktische zaken

• Indiensttreding in de loop van november/december 2020
• Verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen (KPC Genk vzw) – aangevuld met maaltijdcheques – relevante anciënniteit wordt overgenomen of verloning volgens barema van de juridische werkgever bij een terbeschikkingstelling.
• Contract voor bepaalde duur van minimaal 2,5 jaar met kans op contract voor onbepaalde duur bij de opstart van daghospitalisatie door KPC Genk in Pelt
• Geef je duidelijk aan op welke functie jouw kandidaatstelling betrekking heeft?
• Geef je duidelijk aan welke minimale en maximale jobtime jouw voorkeur geniet?

Solliciteren kan tot en met 8 september.

Link naar meer informatie – alle functiebeschrijvingen