Directeur COS-Gent

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent (COS-Gent) is een diagnostisch centrum dat baby’s en jonge kinderen onderzoekt met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen en –stoornissen.

Taakomschrijving

 • Je ondersteunt de teamleden in hun dagelijkse opdracht om de diagnostische en ondersteuningsvragen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te beantwoorden.
 • Je bent aanspreekpunt in deontologisch en maatschappelijk moeilijke cliëntdossiers.
 • Je slaagt erin om het team te motiveren en te ondersteunen om de doelstellingen van de organisatie in een collegiale sfeer waar te maken.
 • Je voert een efficiënt financieel- en personeelsbeleid uit en je zorgt ervoor dat de organisatie over de nodige middelen beschikt om de opdrachten kwaliteitsvol te kunnen realiseren.
 • Je zorgt ervoor dat het COS-Gent blijvend inspeelt op de veranderende diagnostische noden van zijn doelgroepen en een toonaangevende positie aanhoudt in de zorg voor minderjarigen met ontwikkelingsstoornissen.
 • Je integreert het COS-Gent in het bredere maatschappelijk netwerk en onderhandelt actief met de bevoegde overheden met betrekking tot alle beleidsdomeinen relevant voor de organisatie.
 • Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de andere stakeholders.

Voorwaarden

 • Je combineert een licentiaat / masterdiploma in de psychologie of pedagogische wetenschappen met ervaring in de diagnostiek van of zorg aan personen met ontwikkelingsstoornissen of je hebt een ander diploma, waarbij je relevante ervaring in deze sector voldoende kan aantonen.
 • Je beschikt over goede competenties met betrekking tot coachend en motiverend leiderschap en hebt hierin ervaring.
 • Je bent een integer en zorgzaam persoon met een goed vermogen tot constructieve samenwerking in teamverband.
 • Je bent analytisch, probleemoplossend en taakgericht en sterk in plannen en organiseren.
 • Je bent stressbestendig en flexibel om een hoge werkdruk aan te kunnen.
 • Je kan naast inhoudelijke projecten ook meer technische projecten, zoals een informaticaproject, aansturen.
 • Je hebt een managementsopleiding gevolgd of je bent bereid er een te volgen.
 • Je beschikt over een rijbewijs type B.

Aanbod

 • Een voltijdse betrekking op basis van het directiebarema K2 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Een groeps- en hospitalisatieverzekering
 • Een samenwerking met dynamische en deskundige teamleden

Kandidaturen met motivatiebrief en curriculum vitae worden per mail verwacht ten laatste op 13 november 2020 bij mevr. Ilse Libijn, huidig directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen – Gent op ilselibijn.cosgent@uzgent.be

Procedure:
Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden brieven en CV’s. Een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op 25 of 26 november 2020. Voor twee tot drie kandidaten volgt nadien een tweede gesprek (op 2 december 2020) en een assessment (op 8, 9 of 10 december 2020).
Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij de huidige directeur op 09 332 57 44. Meer info over de globale werking vindt u op www.cosgent.be.

Voor een overzicht van de volledige vacature, zie onderstaande link:

vacature COS-Gent