Coördinator Ombudsfunctie (m/v/x, deeltijds, onbepaalde duur)

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid verbindt individuen en organisaties actief in het domein van de geestelijke gezondheid en ondersteunt hen met verschillende werkvormen. Sinds 2003 zijn wij actief als organisator van de externe ombudsfunctie in de ggz. Onafhankelijke ombudspersonen worden door ons ingezet in verschillende zorgvormen in de ggz en verschaffen er gratis en vertrouwelijk informatie over patiëntenrechten aan mensen met vragen of klachten over de hulp die hen wordt aangeboden. Op vraag van de patiënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid is ontstaan door de fusie van vijf provinciale overlegplatforms eind 2019. Alle externe ombudspersonen werken voortaan samen in één organisatie. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen om de ombudsfunctie verder te versterken en te ontwikkelen. Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een gedreven leidinggevende.


Taakomschrijving:

 • Geeft leiding aan de externe ombudspersonen in dienst van het Vlaams Overlegplatform GG:
  • Coördineert de werkorganisatie van de ombudspersonen: taak- en capaciteitsverdeling, werkplanning, continuïteit
  • Coacht de ombudspersonen individueel en in hun onderlinge samenwerking
  • Evalueert en is hiërarchisch leidinggevende voor alle ombudspersonen
 • Ziet toe op de correcte toepassing van het wettelijk kader en de regelgeving met betrekking tot de externe ombudsfunctie in de ggz
 • Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale taken: registratie,
  interne en externe communicatie, rapportering aan voorzieningen en overheid
 • Maakt deel uit van coördinatieteam en is samen met de collega coördinatoren verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering in het Vlaams
  Overlegplatform GG
 • Werkt onder leiding van de algemeen coördinator en binnen de beleidslijnen van het Vlaams Overlegplatform GG
 • Vertegenwoordigt het Vlaams Overlegplatform GG in extern overleg met
  betrekking tot ombudsfunctie, in afstemming met de algemeen coördinator
 • Werkt vanuit één van onze regionale kantoren maar verplaatst zich regelmatig
  over het ganse Vlaamse werkingsgebied.

Profiel:

Kennis en ervaring:

 • Beschikt over een diploma master in de humane wetenschappen of is evenwaardig door ervaring
 • Heeft bij voorkeur werkervaring in de ggz
 • Heeft kennis en ervaring op vlak van leiding geven en groepsdynamiek o Heeft kennis van de organisatie van de ggz of is in staat om deze snel te verwerven
 • Heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot patiëntenrechten, familierechten en de ombudsfunctie of is in staat om dit snel te verwerven
 • Ervaring met ombudswerk (in de ggz) is een meerwaarde / is een voorwaarde tijdens de introductiefase

Gedragscompetenties

 • Stimuleert actief uitwisseling, overleg en samenwerking binnen het team van ombudspersonen
 • Ondersteunt de ombudspersonen door zich te richten op de uit te voeren opdrachten met de nodige aandacht en zorg voor de persoon die de taak uitvoert
 • Is innovatief en levert een actieve bijdrage aan beleidsontwikkeling met betrekking tot de ombudsfunctie in de ggz
 • Werkt zelfstandig en autonoom, maar past zich in binnen het kader en de visie van de organisatie

Aanbod

 • Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Salaris volgens sectorale voorwaarden met functietoeslag
 • Werkplek is bespreekbaar in functie van de woonplaats van de kandidaat

Hoe reageren?

Voor bijkomende inlichtingen: neem contact met algemeen coördinator Jeroen Dillen via gsm 0497 48 07 70

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk op 30 juni 2020 via email naar jeroen.dillen@overlegplatformgg.be