Born in Belgium Professionals – een bijdrage aan kwaliteitsvolle zorg en begeleiding in de eerste 1000 dagen van het leven.

In het najaar van 2021 wordt de digitale tool “Born in Belgium Pro” gelanceerd in Vlaanderen voor de identificatie van psychosociaal kwetsbare situaties bij zwangere vrouwen.

Het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid werkt met steun van de Vlaamse Overheid al geruime tijd aan de implementatie van de richtlijn “screening en detectie van perinatale mentale stoornissen” (zie blauw boekje in bijlage) en de uitbouw van regionale zorgpaden. Het RIZIV-project “Born in Brussels” (nu Born in Belgium Pro) heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van gedigitaliseerde zorgpaden rond psychosociale kwetsbaarheden, in samenwerking met Leapstation. Gezien de grote overlap tussen beide projecten zullen de krachten van beide initiatieven gebundeld worden.

De nieuwe tool omvat handvaten die het gesprek tussen u en de zwangere vrouw die u begeleidt kunnen helpen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en zorg op maat voor te stellen. Verder ondersteunt het instrument de communicatie en zorgcontinuïteit tussen zorgverleners en kan het makkelijk gekoppeld worden aan elektronische patiëntendossiers en digitale platforms die gebruikt worden door eerstelijnspartners (zowel medisch als psychosociaal). De privacy van de zwangere vrouw is daarbij gewaarborgd. Tenslotte wordt voor de uitbouw van dit instrument samengewerkt met de Sociale Kaart zodat zorgpartners die met de tool aan de slag gaan meteen ook zicht hebben op het lokaal zorgaanbod dat tegemoet kan komen aan de specifieke noden van de zwangere vrouw.

Het instrument is niet alleen wetenschappelijk onderbouwd, maar bouwt tevens voort op concrete ervaringen uit de praktijk. Het gaat dus om één geïntegreerd instrument waarbij de krachten uit beide projecten gebundeld zijn.

De gezamenlijke uitrol van het instrument is nu het streefdoel in Vlaanderen en Brussel en er worden ook stappen gezet naar implementatie in Wallonië. Doelstelling is te komen tot geïntegreerde perinatale zorg over lijnen en sectoren heen en daarmee een bijdrage te leveren aan kwaliteitsvolle zorg in de eerste 1000 dagen van het leven.

Om dit te realiseren is ook uw deelname nodig. In het najaar wordt daarom een KICK-OFF georganiseerd om de samenwerking van de twee initiatieven en de inhoud van de tool verder toe te lichten. Jullie zullen de Save The Date hiervoor binnenkort ontvangen.

 

Intussen kunt u zich voor contact en korte beschrijving van beide initiatieven richten tot:

Geplaatst in Infomoment.