Te Gek!? presenteert nieuwe jaarcampagne: ROES(t)

Iedereen kent wel iemand met een drank- drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen. Zo zoekt iemand met een alcoholprobleem pas steun na gemiddeld 18 jaar!

Reden genoeg voor Te Gek!?, VAD/De DrugLijn, Museum Dr. Guislain, unik-id en de Dag van de Zorg om de krachten te bundelen in een nieuwe Te Gek!?-jaarcampagne.

Het doel? De kennis over alcohol-, drug- en gokproblemen bij de Vlaamse bevolking vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan. Om zo deze problemen bespreekbaar te maken en stigmatisering tegen te gaan.


Op donderdag 1 oktober 2020 om 14.30u wordt, in aanwezigheid van minister Wouter Beke, in Museum Dr. Guislain te Gent het startschot gegeven van ‘TE GEK!? ROES(t)’.

Deze nieuwe jaarcampagne wil in Vlaanderen alcohol-, drug- en gokproblemen bespreekbaar maken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Te Gek!?, Museum Dr. Guislain, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD/De DrugLijn) en unik-id.

De campagne loopt tot mei 2021 en omvat naar gewoonte tal van initiatieven, zo volgt er in maart 2021 ook een samenwerking met de Dag van de Zorg.


In de beste Te Gek!? traditie worden een jaar lang Te Gekke projecten georganiseerd zoals:

 • Campagnelied door Tijs Vanneste & Mr Paul en videoclip door productiehuis De chinezen
 • Expo ROES(t) in Museum Dr.Guislain met o.a. fotoproject en expo door Lieve Blancquaert,
  in samenwerking met De chinezen
 • Documentaire door productiehuis De chinezen, in samenwerking met Lieve Blancquaert.
 • Nieuwe Te Gek!? novelle BRUNA door Hannelore Bedert
 • Te Gekke herstelwandeling
 • Symposia, studiedagen, vormingsaanbod.
 • Elfde Te Gek!? themabijlage van De Standaard
 • Nieuwe website
 • Podcastreeks Te Gek!?
 • Theatertour De reuzendoder van Hemingway van Thomas Janssens met Clara Cleymans, Eliza Stuyck, Mieke De Groote, Dahlia Pessemiers-Benamar, Geert Van Rampelberg.
 • Bij de start van de campagne vertrekken we voor een lange tocht naar Nügtermach, een Te Gekke stad waar we op 30 mei 2021 willen aankomen.

TE GEK!? maakt al vele jaren geestelijke gezondheid bespreekbaar in Vlaanderen. Guy Swinnen en Selah Sue zijn al jaren peter en meter van Te Gek!?
www.tegek.be

VAD/DE DRUGLIJN
VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. De vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice van VAD.
www.vad.be – De Druglijn: www.druglijn.be

UNIK-ID
unik-id is een multidisciplinaire ontwerpplek die projecten bedenkt en realiseert.
Overtuigd dat de omgeving van mensen waardevoller wordt door hun verhaal in beeld te brengen, werkt unik-id al jaren samen met Te Gek !? om mee campagnes en projecten van de organisatie uit te werken.

MUSEUM DR. GUISLAIN
Het Museum Dr. Guislain is als museum over psychiatrie een plek waar geschiedenis en actualiteit samenkomen. De menselijke geest is steeds een bron van fascinatie geweest. Toch gaat kennis nog altijd hand in hand met mysterie. Vele vragen blijven onbeantwoord, theorieën verdwijnen en keren soms ook terug. Het Museum Dr. Guislain is een lieu de mémoire én een laboratorium, een museum ‘in de psychiatrie’ waar in de eerste plaats wordt geëxperimenteerd, bevraagd en getoetst en waar via getuigenissen, archiefstukken, kunst en fotografie de gelaagdheid van de menselijke psyche onthuld wordt.


persbericht_TeGek!_Roes(t)

Geplaatst in Persbericht.