4-daagse opleiding “Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health” (Leuven / Zoersel)

In het voorjaar van 2022 organiseren RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereiniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie – in samenwerking met het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid – opnieuw de

 

Basisopleiding Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health

 

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode. Praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing). Op de laatste dag van de opleiding willen we nog specifiek aandacht besteden aan middelengebruik en zwangerschap. Een casuïstiekbespreking waarbij iedere deelnemer een eigen casus inbrengt is eveneens onderdeel van de opleiding.

 

De opleiding wordt beurtelings georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, zodat de gelegenheid ontstaat om je regionale collega’s (beter) te leren kennen.

 

In de flyer van Zoersel en Leuven vind je meer informatie over de opleidingsreeks in Leuven (Vlaams-Brabant) en Zoersel (Limburg).

 

Interesse?
Inschrijven kan via de website http://www.rinovlaanderen.be (doorklikken naar ‘Aanbod’).

Geplaatst in Blog Posts, Opleiding.